เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์เซฟ ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี .. 2560 ภายใต้ปณิธานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพหลักของประเทศ นั่นคือ เกษตรกรรม เพื่อเป็นการต่อยอดแนวคิดดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์เซฟ จึงเริ่มจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากหลากหลายผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรรม และปศุสัตว์อย่างแท้จริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์เซฟ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และวัสดุก่อสร้าง ภายใต้ตราสินค้าชื่อ เอ็มสแลน เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยบริการที่เป็นมิตรให้กับลูกค้าโดยตรง

สินค้าเอ็มสแลน อาทิเช่น สแลนกรองแสง ตะข่ายเหล็กถัก ตะแกรงเหล็กกรงไก่ เอ็นกรงไก่ มุ้งไนล่อน มุ้งตากข้าว มุ้งตากปลา มุ้งตากแห้งสำเร็จรูป อื่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์เซฟ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมทั้งยึดอุดมการณ์ในการทำงานอย่างสุจริต เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย